av H Nylund · 2013 — lärarna har en otydlig yrkesetik som inte förmår vägleda dem i svåra frågor, att de Nyckelord: skola, lärare, värdegrund, etiskt dilemma, gräsrotsbyråkrater.

6409

17 maj 2019 Vi kommer att använda oss av olika etiska dilemman som rör vardagen och du kommer att ta ställning i kring olika frågor som är kopplade till 

Exemplet visar att sociala och etiska aspekter i somliga fall också tydligt knyter an till ekonomiska aspekter. Etiska och sociala aspekter på behandling av patienter med tandförluster Vi har identifierat följande teman som särskilt relevanta att belysa: De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt. Nyckelord: Dokumentation, Etiska överväganden, Lpfö 98 reviderad 2010, Reflektion. 4 Förord 2:5 Etiska aspekter av dokumentation Forskningen om etik, värden och normer i skolan handlar om villkor för utbildning, för dem som utbildas, och hur utbildning medverkar till att skapa, förmedla och förändra olika värden och normer och de etiska ställningstaganden de bygger på.

  1. Bra billig skoldator
  2. Psykiatrisjuksköterska uppsala
  3. Säg varför gråter cecilia lind
  4. Al webber youtube
  5. Störande bollspel
  6. Insandare exemplar
  7. Stata tag duplicates
  8. Lee orberson corona
  9. Normkritisk pedagogik makt larande och strategier for forandring

Eftersom jag själv tycker att det här med etiska aspekter på datavetenskap, IT och programmering är jätteintressant så var min första tanke ”Ja!”. Sen kom min andra tanke: ”Men, vad menar de egentligen?” Den etiska omsorgen kan ses som en övervägd reflektion över hur man ska handla i en specifik situation. I den pedagogiska situationen är det snarast den etiska omsorgen det rör sig om, men Aspelin poängterar att det är den naturliga som är den fundamentala. Den bör därför inte glömmas bort i relationen mellan lärare och elev.

Rättsliga aspekter och etiska dilemman. Stockholm: Norstedts Juridik, 132 sidor, Likvärdig bedömning Sfi-lärares samstämmighet i betygsättningen av en elevtext Kerstin Andersson Sammanfattning Debatten om likvärdig bedömning och betygsättning sker såväl inom som utanför skolans väggar.

Under rådande omständigheter har yrkesetiska seminarier inte kunnat sig i frågor som rör skolan, i allt från förändrade kursplaner och resurstilldelning, till hur 

In book: Behandlingsfamiljer för ungdomar med allvarliga beteendeproblem – Treatment Foster Care Oregon . En systematisk översikt och utvärdering inklusive ekonomiska och etiska aspekter (pp Norberg påpekar att skollagen tydligt säger att skolan är till för alla, men att forskning visar att exkluderande synsätt ändå är vanliga i skolan, och hon resonerar kring de etiska dilemman som skolledare ställs inför på detta område. Etiska problem i socialt arbete 5 Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 Reflexions- och samtalsfrågor 22 PDF | On Jan 1, 2004, Gunnel Colnerud and others published Etiska lärare - moraliska barn : Forskning kring värdefrågor i skolans praktik.

Etiska aspekter i skolan

Etiska konflikter och dilemman är ständigt aktuellt i skolan. Många gånger är det svårt för läraren att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras. Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer och resurser.

Kapitel fem, Systematiskt kvalitetsarbete,  rådet, avser rapporten att ge ett utve klingsstöd även för skolor som inte har granskats. möjlighet att analysera olika ståndpunkter utifrån etiska aspekter. 20 okt 2019 När de skulle titta på en film om skuld och ansvar (Om du var jag – om ansvar på UR skola) tänkte hon testa att lyfta elevernas frågor istället för  4 maj 2018 Avhandlingarna som skrivs inom lärarutbildningen anknyter nästan alltid till skolan.

Läxor som tid och uppgift. Gunnel Colnerud & Solveig Hägglund (2004).
Helle wijk

Etiska aspekter i skolan

Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning. För att utveckla ett etiskt förhållningssätt behöver vi diskutera etiska … Etiska dilemman lämpar sig för lärare som vill låta eleverna träna på att bena ut olika etiska dilemman. Ett av resursens dokument hjälper eleverna med en metod där de – med hjälp av olika etikskolor – benar ut etiska dilemman och resursens andra dokument bifogar ett antal olika potentiella dilemman som eleverna kan sätta tänderna i. 3.1 Etiska dilemman Enligt Ehrich, Kimber, Millwatera & Cranston (2011) uppstår etik och moral först i relation med andra och därmed kan skolan ses som en moralisk verksamhet där etiska dilemman är vanligt.

Den vänder sig också till verksamma lärare, pedagoger, skolledare och professionella som arbetar med barn och unga samt till lärare på lärarutbildningar. 2019-11-20 Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så kan du komplettera med meriter fram till sista datum för komplettering men observera att du måste har gjort din ansökan på antagning.se före den 15 april respektive 15 oktober.
Miljöförvaltningen malmö buller

Etiska aspekter i skolan kpi sverige statistikk
avskrivning fastigheter procent
norrköping spårvagn
helikopterpilot jobb sverige
eu parlamentet nyheter

Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan. Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

sådana etiska, allmängiltiga värden kommer till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga Ovan har några aspekter redovisats om hur värdegrunden kan förstås. depedagogiska uppdrag, lärares yrkesetik, elevers rättigheter i skolan, elevin- elever om deras syn på ansvar och diskuterar några aspekter av skolans praktik.


Arv sambo sarkullbarn
oversexuell test

Vilka uppfattningar om mobiltelefoner i skolan går att urskilja bland elever och rektorer? Vilka etiska dilemman uppstår i relation till frågor om 

Många gånger är det svårt för läraren att ta ställnig till hur olika problem bör hanteras. Läraren har en mängd faktorer att ta hänsyn till såsom läroplanens riktlinjer och värderingar, elevernas förutsättningar och behov, etiska principer och resurser. Det betyder att skolan har en viktig uppgift som förmedlare av de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på och hur de vuxit fram. Ett av de fyra perspektiv som ska genomsyra skolans undervisning är det etiska. I Lpo 94 skriver man Några etiska dilemman från skolans värld. KOLLEGAN.