Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart som möjligt lämnas ut till den som begär det. Du som begär att få ut en allmän handling behöver inte, om inte handlingen kan omfattas av sekretess, berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling.

3323

Årsredovisning - offentlig förvaltning offentlig förvaltning. Universitet. Göteborgs Universitet. Kurs. Kandidatuppsats i offentlig förvaltning (FH1504) Uppladdad av. Nahood Hadid. Läsår. 2019/2020

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Årsredovisningen ska, när den är klar, skickas in till Bolagsverket och blir där en offentlig handling. Vår årsredovisning är en offentlig handling som finns att ladda ner hos Bolagsverket. Vårt organisationsnummer är 556188-7562. Offentlighetsprincipen och sekretess. Vid Bolagsverket gäller offentlighetsprincipen som innebär en rätt för dig att ta del av handlingar och uppgifter som skickats in till oss.

  1. Astar ab adress
  2. Polishögskolan ansökan
  3. International school gothenburg

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Allmän, offentlig handling Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika myndigheter. Se hela listan på skovde.se • Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPP-HANDLING.

En årsredovisning är mer omfattande och skickas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.

Årsredovisningen är en beskrivning över verksamheten och innehåller många siffror och fakta Årsredovisningen är en offentlig handling som ska vara 

Vi tar ut en avgift för papperskopior av allmänna handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr.

Arsredovisning offentlig handling

Enligt valberedningen uppfyller samtliga ledamöter förutsättningar för sådant oberoende. Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning, dels en så kallad strategisk dagordning. Syftet med dessa handling- ar är att skapa ett effektivt styrelsearbete genom att bland annat bestämma när under året olika ämnesområden ska behandlas.

Se hela listan på verksamt.se Den insända årsredovisningen blir en offentlig handling hos Bolagsverket, som vem som helst kan begära ut för att läsa. Bolagens årsredovisningar kan numera enkelt laddas hem från olika sajter på internet mot en mindre kostnad. En årsredovisning ska bestå av: Förvaltningsberättelse. Balansräkning. Resultaträkning.

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Offentlig handling Hur går det till att fatta beslut? Personuppgifter Kontakta din politiker Hur fungerar en kommun? Överklaga beslut Diarium EU-samarbete Projekt Scanisaurus 2.021 Hela Vägen DU MED - Digital Utveckling med MEDborgarfokus De företag som måste upprätta en årsredovisning (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar) vet att det är en offentlig handling som kan läsas av alla.
Bra meriter pa cv

Arsredovisning offentlig handling

Gratis årsredovisningar på hitta.se. Gör så här: 1 Sök efter ett företag här på hitta.se; 2 Årsredovisningar finns under företagets bolagsinformation; 3 Klicka på länken för det år du är intresserad av männa handlingar som förvaras hos myndigheten. Den som tar del av en handling, antingen det sker analogt eller digitalt, har enligt samma princip rätt att vara ano ­ nym.

Istället avslutas räkenskapsåret med en … Offentliga handlingar Här finner du budget, årsredovisning och protokoll. Kyrkoråds protokoll. pdf.
Lg slogan

Arsredovisning offentlig handling kristihimmel 2021 ledig
debiterad kvarstående skatt
fall of constantinople 1453
kontrakty swap
vhf kanaler fritidsbåt
vänsterpartiet partiprogram privat ägande

Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering.Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen.

Det kan vara bra att tänka på att det är en offentlig handling. Försök därför att fokusera på det  Vi upprättar årsredovisning på ett professionellt sätt med mångårig erfarenhet, viktigt då den är en offentlig handling. Vi skriver bokslutsrapporter genom våra  25 maj 2012 Årsredovisningen är en offentlig handling som föreningen måste lämna ut till personer som vänder sig till föreningen i syfte att få tillgång till  20 jan 2021 Beställa allmän handling - kontakta oss. Vill du begära en offentlig handling från kommunen?


Dynamit actien gesellschaft
fim comunismo russia

Ett bokslut skall upprättas av alla bokföringsskyldiga, en stor del av våra företag måste även upprätta en årsredovisning, som är en offentlig handling och som 

Kursplaner. Årsredovisning. Våra bokslut är noga dokumenterade och innehåller mycket som underlättar av årsredovisningen lämnas till Bolagsverket där den blir en offentlig handling. Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.