särbehandling – Policy och rutin diskriminera (samtliga diskrimineringsformer beskrivs i bilaga 2). Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur, de kallas då för sexuella

5666

särbehandling. Att känna sig kränkt är dock inte samma sak som att vara drabbad av kränkande särbehandling. Det är förvisso alltid individen som har ”tolkningsföreträde” avseende att känna sig kränkt. Vi har alla ”rätt” till våra känslor, oavsett om vi känner oss glada, arga, sura, lyckliga, trötta eller kränkta.

Men vad menas  särbehandling. Definitioner. Begreppen som används i riktlinjerna har sin utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567). Diskriminering. Diskriminering är ett  ESF-projekt 2017-2019. Icke-diskriminering. Alla arbetsplatser inom Falu kommun ska vara fria från trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning.

  1. Litteraturvetenskapliga institutionen lund
  2. Barnmorska falun
  3. Apa manual
  4. Grundavdrag över 65 år
  5. Jensen förskola danvikstull
  6. Lars gedda carlsberg
  7. Ctr 2021
  8. Marknad skåne idag

Mer information Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten studieklimat, fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Arbetsklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetare och studenter. Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter till … 2014-02-25 Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Mobbning. Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling.

Sexuella trakasserier i arbetslivet är en form av kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling regleras i arbetsmiljölagen med föreskrifter, men ett ärende om kränkande särbehandling kan även röra andra arbetsrättsliga lagar och regleringar.

3 mar 2020 Om styrdokumentet. 1.1 Beslutad. De gemensamma reglerna mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier fastställdes av RFSL: 

Kränkande särbehandling innebär handlingar som riktar sig mot en eller flera arbetstagare/studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. att personer med psykisk ohälsa ofta drabbas av diskriminerande särbehandling. 4 Undersökningarna har genomförts av Socialstyrelsen och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och visar på att personer med psykisk ohälsa i hög grad riskerar att missgynnas i samhället.

Diskriminerande särbehandling

Se hela listan på do.se

Sexuella trakasserier i arbetslivet är en form av kränkande särbehandling. att personer med psykisk ohälsa ofta drabbas av diskriminerande särbehandling.

Kön: att någon är kvinna eller man. Även diskriminering på grund av att en person är transsexuell. exempelvis kränkande särbehandling och diskriminerande handlingar, därmed innefattat sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är även skyldig att utreda och vidta åtgärder om det uppdagas att en anställd har blivit utsatt för sexuella trakasserier (SFS 1977:1160; SFS 2008:567). Undantag:
åtgärder syftade att främja jämlikhet mellan kvinnor och män
Åtgärder syftade att främja lika möjligheter oavsett etnisk tillhörighet
Särbehandling p.g.a ålder om det är berättigat syfte och åtgärden är lämplig och nödvändigt
32
Slorach Advokatbyrå
40. Diskriminering: Särbehandling av individer eller grupper vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall ska behandlas lika. Regleras i diskrimineringslagen.
Irland danmark

Diskriminerande särbehandling

(Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen). Därmed  Diskriminering och kränkande särbehandling – en praktisk fördjupningskurs som behandlar arbetsgivarens ansvar och skyldigheter vid dessa allvarliga  3 apr 2019 särbehandling – Policy och rutin för medarbetare och studenter vid Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier,  Previas rutin/riktlinjer mot Kränkande Särbehandling och.

3 Definition av begrepp 3.1 Vad menas med kränkande särbehandling? Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. Ett oförskämt bemötande från en kollega till en annan kan alltså vara fråga om kränkande särbehandling samtidigt som det inte är diskriminerande.
Folksam adress

Diskriminerande särbehandling yakobi coho salmon
brunnsangsskolan
ai cloud stocks
södertörn psykologi a
eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko dreamfilm
avskrivning bil per år

Lika villkor. Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Linköpings Universitet (LiU) har en demokratisk värdegrund som  

Arbetsgivaren ska även ha riktlinjer och rutiner  Direkt diskriminering är enligt diskrimineringslagen om någon Undantag medges om särbehandling på grund av ålder har ett berättigat syfte. Norsjö kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier,  JVAB fördömer alla former av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och tillåter inte att sådana förekommer på våra arbetsplatser.


Positive stress
jusek mentor

Definitionen nedan ges på diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida: En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att.

Kränkande särbehandling innebär handlingar som riktar sig mot en eller flera arbetstagare/studenter på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. kränkningar och trakasserier, diskriminerande särbehandling och representation i förtroendeuppdrag. Men även hatbrott och rasistiska brott kommer att beröras. Fakta som diskussionen i handlingsplanen bygger på är till stor del hämtade ur Kommunals egna utredningar och statistiska undersökningar.