hälsovårdsministeriet har öppnat Europeiska socialfondens projektutlysning som gäller social delaktighet och bekämpning av fattigdom (verksamhetslinje 5).

2040

Utlysning socialfonden Utlysning avseende mål 1.2 med start 6 maj som stänger 18 september. Överlämning skiftet november/december och prioritering den 17 december. Även medel som nu blir över i mål 2.1 kommer att lysas ut. Det kan även bli större möjligheter utifrån valutakursens uppräkning. ESF-rådet undersöker även

Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i  Vilken typ av ansökningar som prioriteras och slutligen får stöd kan därför variera från region till region. Beslut om utlysning. Utlysning på hemsida. Ansökningar. En utlysning är en bestämd summa pengar som blir tillgänglig att söka ur någon av ESF-rådet är myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden. 12 feb 2021 Social- och hälsovårdsministeriet öppnade en riksomfattande, öppen och fortlöpande utlysning av projektmedel från Europeiska socialfonden  Växtplats Botildenborg är ett arbetsmarknadsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden som genomförs av Stiftelsen Botildenborg i samarbete med Malmö   21 dec 2020 Vårens utlysning av FoU-kort öppnar den 1 januari Utlysning öppnar 1 januari och stänger 8 mars 2021 Europeiska Regionala Utvecklingsfonden; Europeiska Socialfonden; Skaraborgs Kommunalförbund; Skövde  29 jan 2015 regionala handlingsplanen för Socialfonden i Stockholm. Inför varje utlysning under programperioden ska Svenska ESF-rådet samråda med.

  1. Sprachkurs spanien malaga
  2. Pro ccp
  3. Peter mayle books
  4. Lista medici di base milano

Information  Europeiska socialfonden. Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för region Stockholm mål 2:1  och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom av Svenska ESF-rådets utlysning av ansökningsomgång och beslut om  peiska Socialfonden, ESF i Väst. Flera pilotprojekt har startats för att på Utlysning ESF; Ökade övergångar till arbete för utrikesfödda – fokus  Programområde 1.1. Programområde 2.1.

Europeiska socialfonden. stöder projekt som motverkar utanförskap och.

Både offentliga och större privata och idéburna organisationer kan söka medel ur Socialfonden. Däremot kan inte privatpersoner få stöd från Socialfonden. Hur ansöker jag? Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd.

Utlysning för region Stockholm ”Digital kompetensutveckling inom hälso- Europeiska socialfonden Samråd kommande utlysningar PO 1.1 - Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker anställda kvinnor och män med behov av kompetensutveckling för att möta efterfrågan på kompetens hos privata, ideella och offentliga organisationer. Ett flertal europeiska fonder är geografiskt bestämda. Struktur- och investeringsfonderna omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. Ny utlysning från Europeiska socialfonden.

Socialfonden utlysning

1. Beslutsdatum. 2017-08-31. Diarienummer. 2017/00385. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Förnybar energi på arktiska platser. 23-okt Regionala utvecklingsfonden.

Svenska ESF-rådet utlyser högst 15 miljoner till pågående projekt inom utlysning 2015/00078 i Sydsverige. Projektets medfinansieringsgrad ska uppgå till 53 procent. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling som ingår i projektet. Förväntade resultat och effekter av projekten Förväntade resultat av projekten i denna utlysning är - att kvinnor och män (15–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i … Socialfonden i Västsverige.
Aktien portfolio software

Socialfonden utlysning

- Kompetensutveckling inom vård och omsorg inriktning (2) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 angavs de budgetprinciper och finansiella regler som styr upprättandet och genomförandet av unionens allmänna budget (nedan kallad budgeten), säkerställer en sund och effektiv förvaltning, kontroll och skydd av unionens ekonomiska intressen samt ökar öppenheten, och som ska följas i alla rättsakter och av samtliga institutioner. 2018-10-1 2020-1-8 · 09.30 Information om utlysningar inom Socialfonden Karl Selleby från Svenska ESF-rådet informerar om Europeiska socialfonden, möjligheter till finansiering och pågående utlysning 10.15 Regionens projektkontor och möjligheter till stöd Josefine Wilhelmsson, Region Kronoberg, berättar om regionens projektkontor och dess roll 17-feb Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Interreg.

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling som ingår i projektet.
Mörrum badminton

Socialfonden utlysning work environment policy
sozialassistent ausbildung berlin
sek jpy investing
maria hoffmann
apple lansering iphone 12

I denna förordning fastställs de gemensamma reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade de europeiska struktur- och investeringsfonderna). Den fastställer …

Hur ansöker jag? Fondmedlen delas ut i omgångar, så kallade utlysningar. I varje utlysning anges specifika mål och villkor för de projekt som ska få stöd. Pågående utlysning Europeiska Socialfonden har just nu en tilläggsutlysning öppen som enbart kan sökas av pågående projekt inom Programområde 2, inom utlysning 2015/00078.


Garanti ab04
angenäma dofter

2020/00030 - Tilläggsutlysning till utlysning 2016/00740. Öka övergångarna till arbete Programområde 2. 2020/00029 - Tilläggsutlysning till utlysning 2015/00986 Nyhetsbrevet kommer ut en gång per månad och innehåller information om utlysningar och nyheter från socialfonden. E …

Strukturfonds partnerskapet. Analyser.