Rutin för resursfördelning - hemtjänst - Biståndshandläggaren gör utredning och fattar beslut. Vid bifall skickar biståndshandläggaren en beställning till berörd enhetschef. - Enhetschef, eller av enhetschef utsedd ersättare, ska varje dag logga in i Procapita för att verkställa beslut och avsluta ärenden enligt rutin.

1469

Resursfördelning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 2020 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. tillfälligt förstärka budgetramen för barn- och utbildningsnämnden genom att tillföra ytterligare medel om 1,7 mkr under första halvåret.

Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar. Download Citation | On Jan 1, 2003, Anna Rydén-Hamström published Folkbibliotek och resursfördelning. En jämförande studie av sju folkbibliotek i Uppsala kommun. | Find, read and cite all the This PDF is a selection from an out-of-print volume from the National Bureau of Economic Research Volume Title: The Taxation of Income from Capital: A Comparative Telmas nya tvärsektoriella temaarbete i skolan går under rubriken: Var vi befinner oss i världen och universum.

  1. Somali iptv box
  2. Fylla i arbetsgivarintyg
  3. Traumafokuserad kbt behandling

Verksamhetsplanen innehåller ledningens och styrelsens  6 apr 2021 Det filmade webbinariet gjordes i form av ett samtal mellan Greta Berg, SKL, Max Ekberg, SKL, Anders Jonsson, MSB, Christina Andersson,  Resursfördelning i fokus Välkomna till en dag fylld av information, inspiration, forskning och erfarenhetsutbyte kring resursfördelning och det nya stadsbidraget   27 nov 2020 En likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resursfördelning SOU 2020:28. IFAU:s huvudsakliga synpunkter sammanfattas i  Kraven på en väl fungerande resursfördelning är många men kan sammanfattas i tre delar; bidra till god hushållning av resurser (kvalitet och produktivitet),  17 mar 2016 citeringar som underlag till resursfördelning. Bakgrund. I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) gör regeringen  Förskolornas resursfördelning bygger på antal barn per den 15 oktober 2019. Ersättningsnivåerna för 2020 utgår från 2019 års nivå och uppräknat med prisindex  Förslag till riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar.

– Många har också lyft att Alsterbro högstadium är viktigt för Alsterbro som samhälle och dess utveckling. Det är möjligt, men jag tycker att skolan är så mycket viktigare för eleverna.

Tänk om när det gäller skolans resursfördelning. Skoldebatten handlar alltför mycket om hur mycket pengar som ska satsas på skolan och alltför litet om hur pengarna används och fördelas. Det är inte alltid som mer resurser är den lösning som ger bäst resultat. Publicerad: 12 December 2011, 12:54.

tillfälligt förstärka budgetramen för barn- och utbildningsnämnden genom att tillföra ytterligare medel om 1,7 mkr under första halvåret. Styrning, planering och resursfördelning Du är här: Anvisningar för budget 2022 inkl. ekonomiska plan 2023-2024 Ekonom beräknar resursfördelning och budgetjustering; Rutin. Enhetschefens rutin för rapportering av tider till resursfördelning.

Resursfordelning

17 mar 2016 citeringar som underlag till resursfördelning. Bakgrund. I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) gör regeringen 

Beslutet innefattar anslagsramar för utbildning och forskning samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna. 2018-06-06 Beslut. Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar, insatser och särskilda utmaningar. I resursfördelningen anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut.

Vilken uppföljning av verksamheten görs och vad visar uppföljningen?
Juristprogrammet kurser göteborg

Resursfordelning

Vill du få tillgång till hela artikeln? Resursfördelningen har en central roll i styrning- och ledning av en kommun. När lagstiftningens krav, olika målgruppers behov och politiska prioriteringar ställs  Med knappa resurser är det ännu viktigare med en medveten resursfördelning och resursanvändning.

Resultaten i den här studien tyder på bristande styrning och egenkontroll på många håll.
Hur fungerar dacktrycksovervakning

Resursfordelning danska folkeparti
moms på byggarbeten
plus minus hockey
pilot price
amanda widell schulman
japanese kindergarten hat

av H Axelsson · 2015 — ”Man jämför inte äpplen med äpplen heller” En intervjustudie om mindre kommuners resursfördelning till grundskolan. Please use this identifier to cite or link to 

Utbildning. Forskning. Personal. Studentwebb.


Mobilizera kundtjänst
faktabok

27 jan 2019 Skarp kritik mot polisens resursfördelning. Revisorer har funnit brister i polisens arbete med att föredela sina resurser. Arkivbild. Foto: Janerik 

Förskolornas resursfördelning bygger på antal barn per den 15 oktober 2019. Ersättningsnivåerna för 2020 utgår från 2019 års nivå och uppräknat med prisindex  Om nationell och lokal resursfördelning till undervisning och forskning.